JS

Workshop

I interaktiva workshops från ett till tio tillfällen ges deltagarna en ökad självkännedom, stärkt självkänsla och sänkt stress. Individuella mål sätts och redskap ges för att skapa önskade förändringar.

Workshopen har lärt mig mer än jag hade hoppats på och den har berört.
Jag har fått bättre redskap och struktur i min kunskap och praktisk erfarenhet att utföra dem.

Workshopspaket

Måndagsutmaningar

Skapa ditt liv för dig! (Tre tillfällen) 

Ta huvudrollen i ditt liv och kom närmre den du vill vara och det liv du önskar leva med en stärkt självkänsla. Denna interaktiva workshopserie är en fördjupning av föreläsningen “Skapa ditt liv för dig! Måndagsutmaningar”. Vid tre tillfällen handleds deltagarna i sina individuellt uppsatta mål ihop med aktiva övningar och avslappning i grupp.

Måndagsutmaningar

mandagsutmaningar-bok
225 SEK

För ungdomar

You go girl!

Höj självkänslan och sänk stressen. (Tre tillfällen)

En interaktiv stärkande workshopserie där deltagarna i grupp arbetar med individuellt förändringsarbete ihop med gruppaktiviteter. Innehåll med fokus på stress, självkänsla, att bryta tankemönster samt individuella målsättningar.

Free You program

Höj självkänslan och sänk stressen. (Tio tillfällen)

Programmet är framtaget med syfte att höja självkänslan och självförtroendet samt sänka stressen hos deltagarna. De blir stärkta i vem de är och hur de vill vara och leva. De sätter personliga mål som de får redskap och självförtroende till att uppnå genom att vara aktörer med makt att påverka och förändra sina liv till det positiva.

Boka Johanna

Johanna leder var och en in i sin kraft för att därifrån skapa ett positivt förändringsarbete med användbara redskap och metoder.

Varm, rak, inspirerande och utmanande får hon deltagarna att med konkreta och tankebrytande redskap känna att förändring är möjlig! Att det går att skapa förändring där den önskas oavsett om den handlar om den individuella eller arbetsgruppens målgrupp.

johanna-salama

Registrera dig för inspiration och nyheter av Johanna