JS

Utbildning

Johanna utbildar i kommunikation och ledarskap.
Med stärkande och medlande redskap ökas självmedvetenheten och självkänslan – den egna, medarbetares eller riktad målgrupps.
Fokus på självkänsla, stress och målfokuserat förändringsarbete med både erfarenhetsbaserade och beprövade metoder och redskap.

Johanna är mycket duktig på att förklara och lära ut på ett pedagogiskt sätt. Inte en tråkig sekund ges och hon utmanar mig. Hon ger av sin stora erfarenhet och hon gör skillnad!

Utbildningspaket

Självledarskap

Ta huvudrollen i ditt liv!  (1-2 dagar)

Deltagarna tränas på att öka sin självmedvetenhet. Genom att lyssna inåt och kommunicera ärligt med sig själv, stärks deltagarna i att vara den de är eller vill vara.
Var och en skapar individuella förändringsmål för att med givna redskap, sänkt stress och stärkt självkänsla och självförtroende uppnå dessa.

Ledarskap

Handled andra i ett positivt förändringsarbete (1-2 dagar)

Deltagarna tränas i att ställa öppna och processande frågor med lösningsfokuserade samtalstekniker tillsammans med ett aktivt lyssnande. Redskap och metoder ges för att handleda andra till en stärkt självkänsla och skapa samt uppnå medvetna förändringsmål.

För ungdomsaktörer

Kommunikation och ledarskap

Var i din kraft för att leda andra (1-2 dagar)

En spännande interaktiv utbildning för den som arbetar med ungdomar – eller har egna.

Deltagarna utmanas i att se sig själva och synliggöra den egna rollen i mötet med ungdomar. Vad och hur kommuniceras? Vilka är de egna triggers, normer och fördomar – och hur är den egna självkänslan egentligen?

Ungdomshandledare

Diplomerad handledare Free You (3 dagar)

Deltagarna ges djupgående kunskap i lösningsfokuserad samtalsmetodik och arbetar aktivt med dess redskap. De tränas att leda i avslappning och värderingsövningar samt fördjupar sig i ämnen som stress och självkänsla.
Utbildningen leder till att deltagarna blir diplomerade Free You handledare och erhåller handledarbok, ungdomsböcker samt Free You kortlek.
Free You  är en manualbaserad och förebyggande metod på 10 träffar för att höja den psykiska hälsan hos unga.

Boka Johanna

Johanna leder var och en in i sin kraft för att därifrån skapa ett positivt förändringsarbete med användbara redskap och metoder.

Varm, rak, inspirerande och utmanande får hon deltagarna att med konkreta och tankebrytande redskap känna att förändring är möjlig! Att det går att skapa förändring där den önskas oavsett om den handlar om den individuella eller arbetsgruppens målgrupp.

johanna-salama

Registrera dig för inspiration och nyheter av Johanna