JS

Handledning, coaching

Johanna erbjuder lösningsfokuserad handledning på gruppnivå och individuell coaching inom företag och privat.

Johannas tydliga budskap är “Du kan inte springa ifrån dig själv”.
Med sin intuition, konkreta redskap och långa erfarenhet vägleder hon alla i gruppen tryggt tillbaka till sig själva. /Linda Franzon, folkhälsosamordnare i Höganäs kommun

Grupphandledning

Handledning i grupp (Enstaka tillfällen eller i paket)

Johanna handleder organisationer och företags arbetsgrupper. Med renodlat lösningsfokuserade redskap håller hon gruppen med ett tydligt fokus på positivt och målinriktat utvecklande, oavsett om det är i relation till individen själv, gruppen eller arbetsgruppens målgrupp.

Individuell handledning

Individuell handledning och coaching (Enstaka tillfällen eller i paket)

I den individuella handledningen och coachingen växlas lösningsfokuserade tekniker ihop med psykodynamiska processer. Tydliga målbilder och utvecklingsområden skapas och styrkor och resurser för att förverkliga dem synliggörs. Johanna handleder och stöttar varje enskild person utifrån hens enskilda behov och målsättningar.

Transformations program på olika nivåer för dig som vill förändra och expandera NU!

Heart&soul manifestation
Du gör en djupare resa inåt, förbi det kognitiva perspektivet och når din själs önskan och hjärtats passion. Härifrån skapar du, når blockeringar som hindrar och får redskap att leva och manifestera från hjärtat. Du hittar hem till den unika varelse du är och vandrar den väg som du är kallad att vandra.

Life changing program
Med Life changing har du redan en grundläggande självkänsla och självkännedom, men den fördjupas ytterligare. Du sätter upp förändringsmål, lär känna dina blockeringar och når dina nycklar för att bryta igenom och manifesterar dina mål. Du hittar mer hem i dig själv och skapar förändringar som du längtar efter.

Self base-basic
Med Self base- basic ökar du din självkännedom, höjer din självkänsla, sätter upp individuella förändringsmål och får redskap att uppnå dem. Du stärks, blir medveten om dina styrkor och resurser och kommer närmre det liv och mående som du önskar.

[/vc_column]

Boka Johanna

Johanna leder var och en in i sin kraft för att därifrån skapa ett positivt förändringsarbete med användbara redskap och metoder.

Varm, rak, inspirerande och utmanande får hon deltagarna att med konkreta och tankebrytande redskap känna att förändring är möjlig! Att det går att skapa förändring där den önskas oavsett om den handlar om den individuella eller arbetsgruppens målgrupp.

johanna-salama

Registrera dig för inspiration och nyheter av Johanna