JS

Föreläsning

Johanna erbjuder interaktiva föreläsningar inom teman såsom självledarskap, medvetet ledarskap, att skapa sitt önskade liv, kommunikation och psykisk hälsa. En medvetenhet, kraft och inspiration till att skapa förändring i sig själv, sin organisation eller hos riktad målgrupp väcks och påbörjas på plats.

Allt som allt har du alltså dragit igång en liten revolution i Simrishamns kommun! Det blev en nytändning för oss som vi verkligen behövde efter en kämpig höst. /Hanna Svensson, Simrishamns Kommun

Utbud

Skapa ditt liv för dig!

Måndagsutmaningar 

Ta huvudrollen i ditt liv och kom närmre den du vill vara och det liv du önskar leva med en stärkt självkänsla. Under föreläsningen får deltagarna ta del av ämnen och övningar från boken Måndagsutmaningar kring ledord som Självkänsla-självförtroende, Drömmar-mål, Tillit och Drivkraft.

Psykisk (o)hälsa

Stress och avslappning 

Deltagarna får lära sig mer om vad som orsakar psykisk ohälsa och stress. Hur det påverkar livskvaliteten och självbilden. Framförallt ges deltagarna redskap till att kunna hantera och bryta den upplevda stressen och dess påverkan, byta ut ett negativt till ett positiv tankemönster och istället skapa en god psykisk hälsa.

Självledarskap

Självkännedom och att leva ett medvetet liv 

Deltagarna ges en djupare inblick i sig själv och det liv som hen skapat. Med ökad förståelse för hur vi bidrar med att skapa ingredienserna i vårt liv, fördjupad självkännedom och stärkande övningar, påbörjas en brytning av det gamla tankemönstret. Deltagarna inspireras till att bli tydliga aktörer med medvetna val i skapandet av sitt önskade liv.

Ledarskap

Fokus på kommunikation

För ett gott ledarskap krävs ett gott självledarskap. Som deltagarna får du utforska vem du är som ledare, dina värden, normer, styrkor, triggers och utmaningar, 

För ungdomsaktörer

Din roll som förebild

Positiv förebild = Medvetet förhållningssätt (2 timmar)

Att jobba med ungdomar är ett privilegium på många sätt, men det innebär också ett stort ansvar. Som ungdomsledare, socialarbetare, fritidspedagog, idrottstränare etcetera har en ett stort inflytande i ungdomarnas liv.

Under denna föreläsning tydliggörs rollen som förebild och vikten av att vara en medveten sådan.

För ungdomar

You go girl!

Höjd självkänsla (2 timmar)

Deltagarna får ta del av hur en låg respektive hög självkänsla påverkar och präglar människans beteende och liv till att vara passiv eller aktiv? Likaså ges en inblick i hur självkänslan påverkar den fysiska och mentala hälsan.

Deltagarna tar del av stärkande övningar och påbörjar en brytning av det gamla tankemönstret.

Boka Johanna

Johanna leder var och en in i sin kraft för att därifrån skapa ett positivt förändringsarbete med användbara redskap och metoder.

Varm, rak, inspirerande och utmanande får hon deltagarna att med konkreta och tankebrytande redskap känna att förändring är möjlig! Att det går att skapa förändring där den önskas oavsett om den handlar om den individuella eller arbetsgruppens målgrupp.

johanna-salama

Registrera dig för inspiration och nyheter av Johanna