JS

Vi lever i en tid full av utmaningar

  • 2017-05-28
  • Johanna Salama


Vi lever i en utmanande tid

Jag pratar inte om alla de utmaningar som det innebär att leva i ett samhälle uppbyggt på stress, prestation, isolerat och individualiserat, utan utifrån ett högre perspektiv. Jag upplever att fram tills för några år sedan kändes livet mer påverkningsbart och styrbart. Jag satte upp ett mål och körde dit. Det krävdes mycket av min maskulina energi, vilken tagit en hel del plats i mitt liv. De senaste åren har inneburit att våga möta utmaningar, skala av inlärda beteenden, präglingar, våga möta mig själv på djupet och också förstå mig själv ytterligare.

Allt är precis som det ska vara, även utmaningarna

Min filosofi är att allt sker som det ska och är precis som det ska vara. Det betyder inte att jag alltid tycker det är enkelt, har acceptans eller slutat ifrågasätta det som sker. Men det är min grundinställning och jag utgår från denna plattform. Hittills har livet bara bevisat för mig att jag har rätt.

Detta år, ihop med föregående, har inneburit något helt annat. Det ödesbestämda, ihop med förutbestämda mål, har bytts ut till en ovisshet. Jag famlar mer, men med en känsla av att jag hela tiden är på väg till något som är större än jag själv och min förmåga att se och prestera fram det som väntar.

Hur gör man när  en ny tavla ska målas?

Jag hade målat min tavla med de penslar och färger som jag haft. Nu gäller inte längre de. Det är inte längre ödet utan jag som skapar. Jag frågar mig vad jag vill skapa i mitt liv. Hur jag vill ha det och hur innehållet ska se ut. Jag får chansen att måla om min tavla, men behöver då nya redskap.

I denna tid upplever jag att redskapen för att leva, båda för att hanterar livet och att njuta av det, kräver helt andra redskap än de jag tidigare använt mig av. Utmaningarna är dessutom fler.

Den feminina energin och kraften skapar kaos för att föda fram skönhet

Idag är det mer av den feminina energin som vill styra. Den energi som är i skapande, som är den kreativa kraften och energin. Den som är vild och lustfylld med en massa kraft, men som inte kommer från ordning och struktur och ytliga målsättningar. Den skapar kaos och förstörelse av gamla strukturer, tankesätt och handlande. Därifrån, från spillrorna tar skapelsen i sin nya och rätta skepnad form. För att kunna hantera detta och ömsa skinn så smärtfritt som möjligt behövs det framförallt två redskap, Kapitulation och tillit.

Kapitulera inför kaoset och släpp kontrollen

Vi behöver kapitulera inför det kaos som är. När den väg vi styrt in på blir för stenig för att gå på är det för att den vägen inte längre gynnar oss och det högre syftet. Vi behöver ha tillit till att den gröna mjuka vägen kommer att visa sig om vi bara vågar avvika från vår väg. Detta behöver vi göra oavsett om vi kan se den andra vägen eller inte.

Om kapitulation inte sker blir det istället en smärtsam kamp

Om vi inte vågar avvika utan fortsätter på vägen som plötsligt fått stenar, så förvandlas de snart till klippblock. Om vi med envishet fortsätter för att vi är fast beslutna att fullfölja den väg som påbörjats, så kommer vi att få kämpa. Vi kommer behöva klättra över och runt klippblocken. Tillslut kanske de förvandlas till berg som vi inte orkar bestiga. Vi är så fokuserad på att prestera utifrån den gamla strukturen så att vi tillslut kanske blir sjuka. Framförallt kämpar vi och har det jobbigt istället för att njuta. Värst är att det finns en annan väg som är lätt och glädjefull att vandra, men för att nå den måste vi ha en blinds tillit till att den finns även om vi inte kan se den.

Kapitulera, släpp taget, fall och följ flödet

När det blir kaos och det känns som att allt ramlar ihop och frustrationen kring att det inte alls blir som vi önskar tar över behöver vi kapitulera. Kapitulera oavsett om det handlar om jobb, relationer, ekonomi och boende så  är det bästa hjälpmedlet att bara släppa taget om det skyddsnät av gammal struktur som vi håller fast i. Släpp taget, fall och bara följ med.  Fånga det flöde som skapas och tro på att det som kommer i din väg är där för att tjäna dig. Även om det inte ser så ut i stunden.

Det är en utmaning, men när vi släpper taget når vi dit vi ska

När vi släpper taget och följer livet kommer vi närmre vårt högre syfte och dess manifesterande, framför om vi fortsätter att envist kämpa för tidigare uppsatta mål.

Jag tränas ständigt i dessa utmaningar. Jag släpper taget och åker med, men varje gång gör jag det ändå med en viss tvetydighet och ibland ihop med ett ifrågasättande. Framförallt har jag många gånger tänkt att jag varit modig tillräckligt länge och visat att jag klarar av att hoppa utan någon annan försäkring än min tillit. Så snart måste det vara över. Snart får jag vila från dessa utmaningar.

Den nya tiden kräver ett nytt förhållningssätt

Nu har jag insett att utmaningarna inte kommer  att ta slut. Vi har gått in i ett annat och nytt skifte, vilket kräver ett helt nytt förhållningssätt. Så istället för att varje gång kämpa inombords behöver vi släppa taget och bara följa med. För vi är hållna. Syftet som planterades in i själen redan innan vi kom ner har alltid funnits med och känner sin väg.

Mitt syfte är större än jag. Jag kan bara följa med och verka där jag är och fortsätta följa flödet i kaoset utan kamp.

Andas in….Andas ut… och släpp taget..

Med varma hälsningar

Johanna Salama