JS

Sociala medier och livet där bakom

  • 2017-03-28
  • Johanna Salama


Sociala medier och vår identitet

Sociala medier fungerar som en marknadsföring av den egna identiteten. Vi visar delar av oss själv och vårt liv, men de är delar och inte helheten så jämför dig inte med andra

En dag kunde innehålla en månads inre upplevelser

2016 var ett av mina mest utmanande år. Jag fick möta alla olika känslor och rädslor som jag burit i livet. Både omedvetna och medvetna sådana. Jag prövades i att stå i min kraft på riktigt, när det verkligen blåste och tryckte på. Jag fick gå igenom varje känsla och motstånd, se det, låta det rinna igenom och släppa taget om mig. För att, när jag trodde det var över, komma tillbaka och utmana mig igen. Att ha tillit är min livsföljande utmaning, så den var med mig som vanligt. Det var minst sagt ett krävande år där en dag kunde innehålla en månads inre upplevelser och känslotillstånd.

Det är endast delarna av helheten som syns på sociala medier

Jag använder sociala medier till att dela arbetsrelaterade saker, en del tankar och en del upplevelser ihop med barnen eller ensam. Jag förskönar eller döljer inte något. Men det är inte hela mitt liv som syns där utan ytterst små delar.

Då de vänner och bekanta som inte tillhör den innersta kretsen träffar mig uttrycker de ofta saker som att ”Jag ser på fb att det går bra för dig”, ”du ser verkligen ut att må så bra-du strålar så.”…

Jag blev ställd varje gång. Medverkade jag till denna bild av mig själv omedvetet? Jag gick tillbaka och såg över mina inlägg, men de visade inte upp något förskönat jag eller liv. Så vad var det då?

Bilderna som låg på sociala medier stämde, men inte bilden av mitt liv

Jo, det som syntes var som sagt endast en liten del av mitt liv. Små bitar som fick skina igenom.

Där låg inga bilder av utmaningarna med att ha en ny partner och mötet med honom. Där låg bilder på oss kramandes eller något som vi hittade på. Dessa bilder stämde med verkligenheten av väldigt mycket kärlek, men inte karuseller av känslor och diskussioner som vi hade.

Där låg inga bilder som visade olika skeenden av sorgeprocessen som jag var i att inte längre ha min kärnfamilj eller min tidigare livspartner och vän.

Där låg bilder på mig ihop med mina barn och deras tokigheter. De stämde också. Vi har en underbar gemenskap med mycket skratt, samtal, lek och kärlek. Men där låg inga bilder på de djupa och sorgsna samtal som sonen och jag hade på kvällarna.

Där låg bilder på aktiviteter som jag gjorde inom jobbet som visade på framgångar. Men där låg inga bilder på hur hårt jag jobbade för att ta mig och verksamheten igenom utmaningar och tidspress.

Bilderna som låg på sociala medier stämde, men inte bilden av mitt liv.

Jämför dig inte med andra!

Jag pratar ständigt om detta med de unga när jag föreläser. Att de inte ska jämföra sig med andra genom vad de ser på sociala medier. Att det som de ser inte är helheten, utan delar som väljs att visas upp. Varje person har sina utmaningar och svårigheter oavsett hur hen ser ut, presterar och visar upp.

Sociala medier är en marknadsföring av den egna identiteten

Sociala medier är en identitetsmarknadsföring och ska ses som det. I mötet mellan människor utanför sociala medier kan vi mötas bakom marknadsföringen och utgå från den reella verkligheten. Jag möts hellre av ett ”hur har du det och hur går det” än ”jag ser på fb att du har det bra”. Att skilja på mötet i och utanför den virtuella världen. Båda fyller sin funktion, men den är inte den samma och ska därför inte bemötas som den samma.

Med värme

Johanna Salama