JS

Väljer du att manifestera eller att prestera fram ditt liv?

  • 2017-04-17
  • Johanna Salama


Lever du livet i prestation eller i manifestation?

Vi kan välja att leva i prestation eller i manifestation. Båda förhållningssätten ger resultat, men vägarna och upplevelserna skiljer sig åt.

Att leva i energin av att prestera

När vi lever i energin av att prestera så är det i en energi av att sätta upp mål och nå dem.Det finns en väldig energi och stark drivkraft i att prestera. Duktighets syndromet är gynnsamt, då det är just att känna sig duktig och framgångsrik som är både drivkraften och belöningen.

Att prestera fram sitt liv innebär också att ha kontroll i så stor utsträckning som det är möjligt. Målen är tydliga, moroten och piskan är den samma, det vill säga att ha det liv och innehåll som vi bestämt oss för och känna oss duktiga.

Mitt liv presterades fram till allt som jag trodde att jag önskade

Tidigare har jag själv levt mycket i energin av att prestera. Jag visste inte att det fanns lösa sömmar i det sättet att leva eller att det fanns ett alternativ.  I tidig ålder lär vi oss att vi är vår egen lyckas smed. Vi ska vara duktiga, individuella och lyckade och det är utifrån det vi bedömer oss själv och andra.

Jag är en sådan person som haft förmånen att vara duktig på mycket och haft drivkraften att lyckas oavsett vad jag tagit mig för. Det innebar högsta betyg i de flesta ämnen, bra i de flesta sporter, musik, social och utåtriktad och så vidare. Ofta visste jag vad jag ville och såg till att uppnå det. Jag ville plugga på high school i USA, gå på universitet i Australien, arbeta med gatubarn, bo i Tyskland och lära mig tyska, plugga på universitetet, vara i studentkåren, arbeta med ungdomar, skapa egna former för att arbeta med unga, starta eget företag, starta projekt, grunda en förening, få barn och en massa mer. Jag uppnådde allt och gladdes både på vägen och av resultaten. Jag trivdes med mitt liv och frågade mig själv hela tiden på vägen om jag var nöjd och vad jag önskade härnäst.

Det visade sig att kroppen inte var lika nöjd av mitt liv av att prestera….

Det jag glömde bort på vägen var att checka av om min kropp var lika nöjd med mina val. Valen jag gjorde var mentala föreställningar om hur jag ville ha det och vad jag ville göra. Om jag blev tillfrågad att göra något så svarade ofta mitt positiva jag med att impulsivt säga ja. Sedan när det blev dax kanske jag inte hade samma lust eller ork att genomföra det. Jag presterade ofta mer än vad min kropp hade samtyckt till om den blivit tillfrågad. Mitt mentala jag och min energi av att prestera drev på min kropp som skulle orka utföra allt. Det gjorde att jag ibland fick bli sjuk eller skadad för att stanna upp, vila mer eller prioritera min yoga. De riktigt tuffa, sömnlösa småbarnsåren, ihop med stigande ålder, gjorde att mitt förhållningssätt till min livsvandring ändrades.

Jag ville inte längre prestera utan istället manifestera

En annan känsla började infinna sig. En känsla av att inte orka prestera mer. Jag kände mig trött. Jag började höra en inre röst som viskade nya ord till mig. Jag ville manifestera istället för att prestera. Jag ville fortfarande nå ut med mycket till omvärlden, men utan att behöva kämpa så mycket. Jag ville skapa och vara i kreativitet utan piskan av att prestera.

Jag blev uppmanad att tro att jag på riktigt är buren och en del av en högre plan. Att om jag lever i samklang och tillit till den högre planen så får jag också hjälp med att nå den utan för mycket prestation.

Att få sin livskarta genom Human design

Jag mötte en kvinna som arbetar med Human design. Human design är ett system som tar fram en personlig karta över vem man är och hur man fungerar utifrån den medfödda ”designen”. (https://humandesignsweden.wordpress.com/ )
Enligt min karta ska jag hela tiden utgå från vad min kropp säger innan varje beslut fattas. Den ska styra mitt liv framför mina mentala val och tillfälliga känslostormar som är många då jag är en känsloperson. Hon sa att jag hittills inte levt i samklang med hela mig och det jag är här för att göra. Jag ifrågasatte hennes ord och berättade att jag alltid gjort medvetna val och haft ett bra liv där min intuition fått styra. Hon svarade då att ”du vet ju inte hur ditt liv hade sett ut om du levt utifrån en annan plats”. Hur har din kropp mått i ditt fantastiska liv, frågade hon mig lite ironiskt?” Jag fick då erkänna att den haft en del problem på vägen.

En annan energi av att leva i samklang med hela mig och den högre planen började infinna sig

Mötet med henne, min livskarta ihop med den plats jag befann mig på i livet med nya insikter, skapade över tid en helomvändning i hur jag idag oftast fattar beslut och lever. Jag, som alltid hade styrts av min intuition och mina uppsatta mål, började luta mig mer tillbaka. Jag började ställa mig frågan om det jag var på väg att göra kändes glädjefyllt och lättsamt. Jag började lyssna på hur min kropp responderade på mina livsval och handlingar. Jag började ställa mig nya frågor såsom ”Gör jag detta för att jag kan och är duktig eller för att jag vill och känner glädje?” ”Gör jag detta för att jag behöver pengar eller för att jag är ämnad till att vara här och göra detta just nu?” ”Är detta det bästa för mig och min kropp?” ”Gör jag detta i en energi av att ha kontroll eller vågar jag överlämna mig i tillit?”

Att leva i energin av att manifestera

När vi lever i energin av att manifestera så är det i en livsenergi av att skapa det som finns inom oss. Idén som redan ligger där, pulserar och väntar på att få komma ut. Energin, glädjen och kreativiteten finns och iden väntar på att få sättas i rullning, med enda syfte att få manifesteras. Från ide till handling och eventuellt kunna nå ut till omvärlden.

För att leva i energin av att manifestera framför att prestera så krävs det en djup portion av tillit och mod. Det krävs att bryta ett gammalt inlärt förhållningssätt av att vara duktig med väl definierade mål. Det krävs att inte enbart styras av sitt ego utan istället gå bortom det med en hängivenhet till varför just Du och Jag finns här på jorden. Vad är just Vi här för att manifestera?

I nästa blogginlägg kommer du kunna läsa vidare om skillnaden med att leva i tillit eller med kontroll. Att leva i samklang med de maskulina och feminina energierna.

 

Med värme

Johanna Salama