JS

Lev ditt eget liv och be inte andra om råd

  • 2017-03-07
  • Johanna Salama


Var din egen vägvisare!

Risken när du ber andra om råd, är att du tappar bort din egen riktning i ditt liv.  Stanna upp och var istället din egen vägvisare. 

Problemet med att be andra om råd.

I vår kultur och i min generation tycker många av oss om att prata och ”bolla”. I detta betyder det att vi delar med oss av vårt liv. Vi frågar vad den andra tycker och tänker. Vi undrar vad den hade gjort? Vad den tycker jag ska göra? Ställer jag inte frågan så kommer den andra med säkerhet att komma med välvilliga tips och råd. Om jag pratar med 10 personer, så kommer jag att få en uppsjö av tips att välja mellan.

Problemet är bara att de inte är jag! De har inte gått i mina skor. De bär inte min historia, mina känslor, mina relationer och min framtid. Om jag lyssnar på dem kan det bli att jag gör val som är en avstickare från mig själv. En avstickare från min väg. För de utgår från sina erfarenheter, känslor och relationer.

Välj noga vilka du väljer att lyssna på.

Jag frågar sällan andra om råd. Jag tycker att de många gånger ändå inte matchar mig och min väg. Men jag har några få utvalda människor i mitt liv, som när det krisar kommer med värdefulla perspektiv och tankar som jag uppskattar. För det är ju självklart så att det är i samtal med andra som vi får ny inspiration, utmanas och blir medvetna om var vi står. Det är i mötet med andra som vi växer. Men det är något annat för mig än att fråga vad någon annan tycker att jag ska göra i mitt liv.

När jag var i en livskris kände jag vid några tillfällen att jag snart visste varken ut eller in. Jag var på helt okänd mark. Jag visste inte vad som var bäst att göra för att hantera situationen på bästa möjliga sätt. Då gjorde jag det jag sällan gör, jag bad om råd. Från svaren sållade jag utifrån vad som kändes sant för mig. Men jag blev ännu mer medveten om hur viktigt det är att omge sig av människor på samma eller ”högre” medvetandenivå. För en person kan bara vara där den är och se på livet därifrån. Om jag är på en annan plats/medvetandenivå så får jag råd som är anpassade till en lägre medvetandenivå. Då växer jag inte och jag fattar inte heller de beslut som tar mig framåt.

Du kan leva från en plats av rädsla eller från en plats av tillit.

Jag tror att varje utmaning och varje motstånd är en signal till möjlighet av växande. För mig gäller det att ha tillit till detta och ta chansen. Att våga.  De jag ber om råd eller de som gärna ger mig råd kanske är rädslostyrda, vilket innebär att de lever från en plats av rädsla. De kan vara rädda för att förlora trygghet, att inte vara framgångsrik, att känna brist. Brist som att känna avsaknad och rädsla att förlora något. De fattar då sina beslut utifrån rädsla att förlora något och inte utifrån möjlighet till utveckling.

Så, den enda som kan ge mig rätt råd och tips är jag själv. Men då behöver jag stanna upp och ta mig tid att verkligen lyssna inåt, istället för att jaga svaren där ute. Där hittar jag dem inte utan jag hittar dem i tystnad, i mellanrummen.

Med värme

Johanna Salama