JS

God kommunikation i parrelationer

  • 2017-03-13
  • Johanna Salama


God kommunikation ger god relation

I personligt växande behöver du ta ansvar för ditt beteende och handlande.

Att välja personligt växande kräver mod nog att titta på och möta sig själv. Och att sen därefter ha disciplin nog att stå fast vid att ta ansvar för sitt eget beteende och handlande. Det är så lätt att låta egot ta över i de känslomässiga stunderna, som till exempel i ett bråk med ens partner, istället för att ta ansvar för situationen och verkligen vilja växa som person och som par i en relation. Att inte bara hävda sin rätt och gå vinnande ur bråket utan istället med bra redskap skapa bra kommunikation.

Att kommunicera utifrån ens behov istället för att skuldbelägga den andra.

Jag lär ut något som heter Non violence communication, (även kallat giraffspråket) vilket innebär att du kommunicerar utifrån dina egna behov och du lägger aldrig ansvaret på att någon annan förutom du själv ska fylla dem. Likaså skuldbelägger du inte den andra utan du ser bakom hens beteende och istället det eventuella behovet som ligger bakom beteendet. Ett exempel kan vara att din partner skriker ”jag skiter i vad du tycker. Jag sticker ut ikväll.” Om du har ett sår i dig, kopplat till att inte vara tillräckligt värdefull, tolkar du kanske in partners beteende som att hen skiter i dig och sticker. Du tänker då ”Jag är inte tillräckligt värdefull” och möter istället din partner utifrån detta sår och skriker istället tillbaka något elakt, vilket gör att bråket och de sårade känslorna fortsätter. Om du istället möter din partner utifrån NVC, säger du till exempel”det låter som att du har behov av lite egentid och frihet?”. Tänk vilken effekt detta skulle ge och hur annorlunda din partners reaktion skulle bli. Förmodligen skulle det inte vara skrik och bråk utan din partner skulle nog känna sig sedd och bekräftad. När du inte tolkar in andras beteende utifrån dina referensramar och sår utan istället utifrån empati och din partners behov, blir utgången en helt annan.

Att kommunicera utifrån det positiva och bekräfta det som fungerar.

Jag lär även ut och utbildar inom lösningsfokuserad samtalsmetodik, vilken fokuserar på att lyfta styrkor och resurser hos personer, men även i situationer. Inom lösningsfokuserad samtalsmetodik fokuserar en på de positiva undantagen och förstärker det som fungerar istället för de eventuella problemen.
Jag är en expert på kommunikation kan en säga.

Utmaningen med att inte låta egot övervinna en fungerande kommunikation.

Trots denna expertis har jag vid flera tillfällen felat i kommunikationen i de mest intima relationerna. Hemma skämtades det och jag fick höra ”kan du inte vara lite mer lösningsfokuserad här hemma i vardagen.”  Det är i de mest intima relationerna som den största sårbarheten finns. Det är där sår synliggörs. Men jag tror också att anledningen till att vi i de närmsta och privata relationerna har svårt att ibland kommunicera rätt är för att vi blir slappa. Vi orkar inte övervinna egot utan låter det köra sitt race. Jag möter flera yrkesverksamma under mina utbildningar som säger samma sak ”jag klarar att överföra dessa samtalsmetoder i mitt arbete och det skulle vara så gynnsamt om jag även gjorde det privat, men det är så svårt.”

Det bör inte vara viktigare att vinna ett bråk än att mötas i kommunikationen.

Det är som jag nämnde, ingen som triggar oss mer än de som står oss närmst. Det är de vi har låtit komma nära, men jag tror även att en annan orsak är att vi helt enkelt inte orkar anstränga oss och göra rätt. Vi anstränger oss redan så mycket på att göra bra där ute, på jobbet, i relation till vänner och kollegor. Så hemma släpper vi garden, vilket vi också ska kunna göra. Men när det blir viktigare att säga ”jag vann och jag hade rätt” än att försöka förstå den andra, min partner som jag valt in och älskar. Att bry mig om vad som ligger bakom hens beteende och vad hen behöver. Då riskerar jag att förlora i det långa loppet.

Jag försöker att välja ansvar, kärlek och utveckling!

Med värme

Johanna Salama