JS

(Själv)ledarskap, samtal och bemötande.

Johanna Salama bidrar till utveckling på individ, grupp och ledningsnivå med inriktning på det inre och yttre ledarskapet, kommunikation med samtal och bemötande.

För ett gott ledarskap krävs det ett gott självledarskap, god självkännedom och en verktygslåda med redskap och metoder för en resursorienterad kommunikation.

”Jag har jobbat med gatubarn, hemlösa ungdomar, ensamkommande flyktingar, yrkesverksamma inom förvaltningar, chefer och ledning inom kommuner och företag. ALLA har samma sak gemensamt.  Önskan av att bli älskad och accepterad för den en är och känna gemenskap. Rädsla av att inte duga och vara tillräckligt bra. Och alla har ytterligare gemensamt att de besitter enorma styrkor och resurser. Det är dessa styrkor och resurser jag fokuserar på i mitt arbete.” 
Johanna Salama

 

Föreläsning

Interaktiva föreläsningar med teman självledarskap, att skapa sitt önskade liv, kommunikation och psykisk hälsa. 

Workshop

Interaktiva workshops med individuellt målarbete, ökad självkännedom, stärkt självkänsla och sänkt stress. 

Utbildning

Utbildning inom kommunikation och ledarskap med konkreta metoder och redskap.

Handledning,coaching

Handledning och coaching individuellt eller i grupp med fokus på förändringsarbete. 

Måndagsutmaningar ger dig redskap för personligt växande!

Om Johanna Salama

I över 20 år har Johanna Salama arbetat med att skapa förändringar på individ, grupp och samhällsnivå med ett starkt självledarskap och ett medvetet ledarskap med kommunikation, bemötande och god psykisk hälsa som fokus.

Hon är en socialentreprenör som grundat och drivit organisationer, företag och projekt samt tagit fram flera metoder och produkter som alla bidrar till att individen når de egna nycklarna till välbefinnande och framgång med en stärkt självkänsla. Hon utbildar/föreläser, handleder och coachar på individ, grupp och organisationsnivå samt faciliterar samtal.
För sitt arbete har Johanna mottagit flera utmärkelser.

Johanna har en bakgrund som socionom med vidareutbildning inom olika ledarskapsmodeller, lösningsfokuserad handledning och flera alternativa behandlingsformer såsom medveten andning. Med denna bakgrund skapar hon unika metoder för att på djupet skapa de förändringar som önskas med en höjd självkännedom, god självkänsla, bättre förmåga att kommunicera och leda andra inklusive sig själv till önskat mående och liv.

FreeYou

Free You är ett program för unga där de under sex träffar får redskap att höja sin självkänsla och sänka sin stress. Det innehåller både föreläsning, avslappning och andningsövningar ihop med skrivövningar.

Deltagaren kommer att lära känna sig själv bättre, höja sin självkänsla och få redskap till att bättre hantera sin livssituation.

Du som arbetar med unga och vill förebygga den psykiska ohälsan har möjlighet att utbilda dig till Free You handledare och själv leda Free You träffar IRL på 10 tillfällen. Utbildningen består av tre interaktiva dagar. Handledarböcker, ungdomsmaterial och Free You kortlek ingår. Varmt välkommen att anmäla dig.

 

Anmäl dig till FreeYou!

Höjdpunkter

 • 2020
  Johanna skapar podden Ett liv i Frihet

  Johanna skapar podden Ett liv i Frihet

  Starka berättelser med människor som pga flykt eller hedersförtryck fått kämpa för ett liv i frihet. Samtalen ger hopp och inspiration

 • 2019
  Johanna utses till årets ”Våga vara dig själv” stipendiat

  Johanna utses till årets ”Våga vara dig själv” stipendiat

  för sitt arbete med att höja ungas psykiska hälsa.

 • 2017
  FreeYou

  FreeYou

   Free You lanseras.En kostnadsfri ekurs för att stärka självkänslan och sänka stressen hos unga.

 • 2016
  Utgivning av boken Måndagsutmaningar

  Utgivning av boken Måndagsutmaningar

  med redskap och utmaningar för att komma närmre det liv och mående som önskas

 • 2014
  Stipendium från Swea Örestad

  Stipendium från Swea Örestad

  Johanna prisas för sitt integrationsarbete med stipendium från Swea Örestad

 • 2014
  Utnämns till årets yrkeskvinna

  Utnämns till årets yrkeskvinna

  Johanna utnämns av Business Professional Women till årets yrkeskvinna i Helsingborg med motiveringen - "Genom en väl utarbetad metodik och stort engagemang har Johanna Salama hjälpt många unga kvinnor att stärka sin självkänsla nu och för framtiden!"

 • 2013
  Johanna grundar verksamheten FreeZone

  Johanna grundar verksamheten FreeZone

  En verksamhet som förebygger hedersrelaterat våld och förtryck

 • 2012
  Nominerad av Reach for change

  Nominerad av Reach for change

  Johanna utses till en av Reach for Changes sociala entreprenörer och ingår i deras inkubatorprogram

 • 2011
  Johanna erhåller Anna Lindhs stipendiumet

  Johanna erhåller Anna Lindhs stipendiumet

  För det gedigna arbete som utförs för unga tjejer

 • 2008 - pågående
  Johanna förekommer frekvent i media kring frågor som rör självkänsla, personlig utveckling, psykisk hälsa och flickors utsatthet.

  Johanna förekommer frekvent i media kring frågor som rör självkänsla, personlig utveckling, psykisk hälsa och flickors utsatthet.

 • 2007
  Johanna grundar United Sisters

  Johanna grundar United Sisters

  Fryshuset i Malmö med fokus att stärka självkänslan hos unga tjejer.

 • 2005
  Johanna grundar företaget Salamas

  Johanna grundar företaget Salamas

  som arbetar med förebyggande och rehabiliterande friskvård för privatpersoner och företag i samarbete med Cl Harmony.